Kmetije z ekološkimi pridelki

Ekološka kmetija Repovž

Ekološka kmetija Špehar

Ekološka kmetija Vranetič

Ekološka kmetija Zabukovec