Kmetije v preusmeritvi

Kmetija Leon Bratanič

Kmetija Pri Martinovih

Kmetijstvo Mežič