Organi Združenja ZEK DPBK za obdobje 2018–20

Upravni odbor: 

  1. Marija Marinček - prvi zastopnik
  2. Marko Zabukovec - drugi zastopnik
  3. Gorazd Marinček
  4. Zvone Černelič
  5. Anton Ajster
  6. Janez Škrinjar
  7. Bojan Pavlin
  8. Božidar Resnik

Nadzorni odbor:

  1. Franc Špehar
  2. Rihard Zupančič