Vabilo na 19. redni OZ v ponedeljek 28. januarja 2019

16. januar 2019

 

Pred OZ bo predstavitev odkupa ekološkega mleka: Anton Jakljevič, direktor odkupa mleka pri Ljubljanskih mlekarnah

Predlagani dnevni red:

1. Pozdrav udeležencev in izvolitev delovnih teles OZ

2. Sprejem dnevnega reda OZ

3. Poročila predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora za leto 2018

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil

5. Poročilo o delu Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije

6. Program dela za leto 2019, razprava in sprejem

7. Članarina za leto 2019

8. Pozdravne besede gostov

9. Razno

Prijave sprejemamo do petka,  25.1.2019 na e-naslov: marija.marincek@gmail.com

ali na tel. št. 040/254 667 Prispevek v višini 10 €/osebo in članarino boste plačali na OZ.

Imeli boste možnost nabave ekoloških semen semenarske hiše Amarant.

 

Vljudno vabljeni!                                                        Predsednik ZEK DPBK:                                        

                                                                                         Marija Marinček, l.r.