Predavanje dr. Martine Bavec "Preusmeritev na ekološko kmetovanje"

Nazaj

V PETEK 10. 11. 2023 OB 17. URI v Mestni hiši Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice

Preusmeritev na ekološko kmetijstvo – povzetek predavanja

 

Ekološko kmetijstvo je danes v evropskem prostoru in širše prepoznano kot kmetijski pridelovalni sistem, ki lahko odgovori na večino izzivov s katerimi se sooča globalni prehranski sistem in tudi kmetija na lokalni ravni, ki je pred izzivom kako pridelovati v prihodnje. Odločitev za preusmeritev v ekološko je praviloma odločitev celotne družine in vseh povezanih s kmetijo ter ne le nosilca – pomembni so cilji in vizija razvoja kmetije na dolgi rok. Predstavljeni bodo trendi razvoja kmetijstva v Evropi in Sloveniji, razdelani scenariji prihodnjega razvoja manjših in srednje velikih kmetij ter prednosti/slabosti in priložnosti/ovire za morebitno preusmeritev kmetije v ekološko pridelavo/prirejo/predelavo. Sledila bo seznanitev z zakonodajo, potrebnimi koraki ob preusmeritvi in diskusija o morebitnih težavah ter rešitvah za odpravo glede na kmetijsko panogo.

Ob koncu po podan povzetek koristi, ki jih lahko pričakujemo ob preusmeritvi za nosilca dejavnosti na kmetiji, družino in druge zaposlene na ekološki kmetiji, širšo okolico – regijo, državo in globalno. Ekološko kmetijstvo lahko lokalnemu okolju doprinese neposredne finančne koristi na nivoju kmetije z višjo dodano vrednostjo pridelkov,  dodatnimi neposrednimi plačili na površine, več delovnih mest na kmetijah,… ostalim prebivalcem pa npr. nižje stroške zagotavljanja zdrave pitne vode z preusmeritvijo zemljišč na vodovarstvenih območjih v ekološko kmetijstvo namesto tehnoloških postopkov priprave pitne vode, kot je pokazal primer iz Bavarske in po tem zgledu številni primeri drugod po Evropi.

V ekološkem kmetijstvu manjši izpusti toplogrednih plinov, večja rodovitnost tal in biodiverziteta, visok standard dobrega počutja živali in ekološki pridelki/živila s kar najmanj ostanki pesticidov, težkih kovin in pridelava brez  gensko spremenjenih organizmov omogočajo pridelavo najkakovostnejših živil za potrošnike, pri čemer bi morali še posebej izpostaviti najbolj občutljive skupine (otroke, nosečnice, doječe matere, bolnike, starostnike,…) ter jim zagotavljati čim več ekoloških živil v vsakodnevni prehrani.

Tudi v Posavju in širše v JV Sloveniji najdemo odlične primere dobrih praks ekološkega in biodinamičnega kmetovanja, ki so lahko vzor in lahko postanejo tudi »mentorji« novo zainteresiranim kmetijam v prenosu izkušenj. Zakaj bi se nenehno morali učiti na lastnih napakah? Preko diskusije se lahko že na tem dogodku spletejo prve vezi za prihodnje sodelovanje.

Stopite v stik

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
040 254 667
DŠ: 70371385
MŠ: 1469894000
Več »
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Modri

Cert ID: 0051/00054

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine
Matična številka: 1469894000