Podaljšanje roka - integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje in senena prireja

Nazaj

Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje MKGP podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja, in sicer do 20. marca 2023.

Prav tako se podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso, in sicer do 30. junija 2023.

Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027). Nov SN SKP 2023-2027 vsebuje tudi dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo - Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.

Ministrstvo uvaja tudi podporo za senene prireje za mleko in meso.

Stopite v stik

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
040 254 667
DŠ: 70371385
MŠ: 1469894000
Več »
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Modri

Cert ID: 0051/00054

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine
Matična številka: 1469894000