7. ekopraznik v Črnomlju

2. maj 2019

Vljudno vabljeni na 7. ekopraznik v Črnomlju v sredo, 8. maja 2019 od 10. do 16. ure pred UE Črnomelj

S svojo ponudbo se bodo predstavile naslednje ekološke kmetije:

Ekološka kmetija Totter iz Gribelj, Špehar iz Hrasta pri  Vinici,   Burgar iz Gor. Suhorja pri Dragatušu, Zupančič iz Jelševnika, Eko čebelarstvo Pavlin iz Semiča in K naravi-Milena Trefalt.

Ob pestri ponudbi ekološki pridelkov in izdelkov se bo odvijala tudi izmenjava semen, zato vljudno prosimo, da s seboj prinesete semena starih avtohtonih sort zelenjave, žit... in jih zamenjate z drugimi semeni iz naše zbirke semen. Z brezplačno izmenjavo semen  bomo pristopili k ohranjanju biotske pestrosti rastlin, ki jo ogrožajo multinacionalke s svojimi semeni.

LEPO VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE!