Ogled dobre prakse

Priložnosti ekološke živinoreje - Ekološka živinorejska kmetija Zabukovec

Nazaj

sreda, 23. avgust 2023, 9.30

Ekološka kmetija Zabukovec, Gabrijele 29, 8296 Krmelj

Potek in vsebina dogodka:

9:15 – 9.30 Prihod in registracija udeležencev (ekološka kmetije Zabukovec) 

9:30 – 13:00 Celovita predstavitev in ogled dobrih praks ekološke kmetije Zabukovec: • Predstavitev: značilnosti in zgodovina kmetije Zabukovec, razlogi in potek preusmeritve v ekološko živinorejo (Marko in Gregor Zabukovec) • Kaj je ekološka živinoreja na primeru kmetije Zabukovec. Utemeljitve, potrebni pogoji in zahteve za preusmeritev (član družine Zabukovec); • Ogled kmetije s predstavitvijo živali, objektov in opreme, različnih del kmetiji ter izzivov z ekološko rejo. Predstavitev razsekovalnice ter trženja ekološkega mesa. Prihodnji načrti na kmetiji (člani družine Zabukovec) • Praktična predstavitev in pokušina najbolj značilnih mesnih in drugih izdelkov. Ekološka kmetija Zabukovec: Družinska kmetija Zabukovec ima živinorejsko tradicijo. Po preusmeritvi so v letu 2012 pridobili ekološki certifikat. Kmetujejo na delno hribovitem terenu na ca. 45 ha zemljišč, pretežno pašnikov, travnikov in njiv. V starem ter lansko leto zgrajenem novem hlevu redijo ca. 100 glav goveje živine, pretežno pasme limuzin, ki so preko 200 dni na paši. Krmijo samo z doma pridelano krmo. Redijo tudi prašiče, avtohtone pasme krškopoljec. Glavna dejavnost na kmetiji je prodaja ekološkega mesa iz lastne razsekovalnice ter mlevskih izdelkov iz lastnih ekoloških žit. Na kmetiji aktivno delajo 3 člani družine. Kmetija strmi k večanju dodane vrednosti s predelavo mesa in žit ter direktnim trženjem individualnim kupcem in javnim zavodom. Za zagotavljanje stalnih količin sodelujejo tudi z nekaj partnerskimi kmetijami. Udeležba na dogodku je brezplačna, a je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA preko priložene prijavnice. Prijave zbiramo do 21.08.2023 oz. do zapolnitve mest. Število mest je omejeno. Aktivnost se izvaja v okviru JN 430-203/2022, "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023", ki je financiran s sredstvi iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023.

Stopite v stik

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
040 254 667
DŠ: 70371385
MŠ: 1469894000
Več »
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Modri

Cert ID: 0051/00054

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine
Matična številka: 1469894000