DL: Očitki osebnim svetovanjem - Denar gre za to, da delajo kljukice

16. 12. 2018

 

V Združenju ZEK DPBK ugotavljamo, da izjava g. Vrtina  v članku, ki ga v celoti objavljamo, ne drži povsem, kot pravi, citiram "Kmetijski svetovalci ne izpolnjujejo ali preverjajo evidenc na kmetijskem gospodarstvu, je pa 11. točka namenjena svetovanju o tem, zato da kmetijsko gospodarstvo prostovoljno, če želi, svetovalcu na vpogled svoje evidence in drugo dokumentacijo,« konec citata, saj kot že v vabilu piše, da v kolikor ne boste uporabili storitve svetovanja, se vam v skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil, znesek plačila za ukrep EK zniža za 100%., kar pomeni, da plačil za ukrep ekološko kmetovanje kmet ne dobi, v kolikor zavrne obvezno individualno svetovanje.

Svetovanje  vključuje tudi pregled vse dokumentacije, ki je navedena v vabilu, nikjer pa ne piše, da lahko kmet prostovoljno svetovalcu da na vpogled svoje evidence in drugo dokumentacijo.

Na KGZS so maja 2017 ugotovil, da v Sloveniji potrebujemo glede na število ekoloških kmetij v Sloveniji 18 ekoloških svetovalcev.  V dvajsetih letih delovanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji imamo še vedno samo tri (3)svetovalce za ekološko kmetovanje, zato se nam zdi nesmiselno svetovanje v obliki, kot se je izvajal na podlagi OBVEZNEGA INDIVIDUALNEGA SVETOVANJA IN TO S SVETOVALCI, KI NIMAJO USTREZNIH ZNANJ S PODROČJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA.

V kolikor država ne bo poskrbela za ustrezno usposobljene svetovalcev za ekološke kmetovanje, ne moremo pričakovati, da se bo v Sloveniji ekološko kmetijstvo bolj hitro razvijalo. Domače ekološke hrane ne bo dovolj, potrošniki bodo posegali po uvoženi ekološki hrani.

Na posvetu "Ekološko kmetijstvo za bolj zdravo življenje" februarja 2018 v DS  smo ekološki kmetje jasno povedali, kaj potrebujemo za hitrejši razvoj ekološkega kmetijstva. To je znanje, promocija, sodelovanje vseh državnih inštitucij, ki urejajo to področje (MKGP, KGZS, fakultete.....). Kmetije se bodo hitreje odločali za ekološko kmetovanje, v kolikor bodo začutili tudi moralno podporo države, kako pomemben je razvoj te specifične panoge. 

V kolikor pa bo še naprej tak večinski odklonilni odnos svetovalcev in politikov do ekološkega kmetijstva, potem napredka ne bo. 

Zatorej smo mnenja, da so taka obvezna individualna svetovanja za EK le metanje "peska v oči" kmetom, češ, saj smo vam svetovali in potrata denarja, ki nima pozitivnega učinka.

V nadaljevanju članek, ki je bil objavljen v Dolenjskem listu.

 

 

 

 

Stopite v stik

Združenje za ekološko kmetovanje
Šmihelska 14
8000 Novo mesto
040 254 667
marija.marincek@gmail.com
ekoloskekmetijedpbk.si

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
ID za DDV: 70371385
IBAN: SI56 6100 0001 2935 782 (Delavska hranilnica d. d.)