Ekološka kmetija Vranetič

Ekološka kmetija Vranetič
Kapele 21, 8258 Kapele
041 270 878
vranetic.franc(at)gmail.com

Šifra kontrolne organizacije:
SI-EKO-002

Številka certifikata:
40812

Celotno območje kmetije spada v regijski Kozjanski parki, območje Natura 2000 ob potoku Dramlja v Podgorju pri Pišecah. Kmetija Vranetič pripravlja pogoje za izvajanje  dopolnilnih dejavnosti - izvajanje obšolskih dejavnosti (naravoslovne in kulturne dni za vrtec, osnovne, srednje šole in fakultete) in za raziskovalne tabore.

Smiselno bo  obravnavala naravoslovne teme glede na letne čas in aktivnosti na kmetiji. Kmetija omogoča spoznati različne vidike kulturne krajine, simbolno vrednost živali in rastlin. Njena lega, sestava tal (kremenčev pesek – repnice),vodotoki, visokodebelni travniški sadovnjak, pašnik  in domače živali nudijo pogoje za ureditev tematske učne poti. Tako ima  od leta 2010 certifikat  za posamezne vrtnine in sadje (stare sorte) certifikat ekološke kmetije v velikosti cca 3 ha.

Hranijo dva konja, imajo preko 15 a vrtnin, jagodičevja, preko 1,5 ha iztrebljenega travniškega sadovnjaka in zraven stare hiše (iz leta 1911) še etnološko bogato gospodarsko poslopje, ribnik in repnico. Sledenje obnavljajo za potrebe obšolskih dejavnosti  s poudarkom na sadjarski, vodni, gozdni, tematski poti. 

Stopite v stik

Združenje za ekološko kmetovanje
Šmihelska 14
8000 Novo mesto
040 254 667
marija.marincek@gmail.com
ekoloskekmetijedpbk.si

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
ID za DDV: 70371385
IBAN: SI56 6100 0001 2935 782 (Delavska hranilnica d. d.)